ഇറക്കം
=====
പടി കയറും മുമ്പു ഇറക്കി വിട്ടതാണ്
കവിതയെ
വിയര്‍ത്തു....തളര്‍ന്നു............
ദാഹിച്ചു ആണ്
കവിത വീട്ടിലേക്ക്
കയറി ചെന്നത്
ഒരിക്കലും ഇനി തിരിച്ചു ഇറങ്ങീണ്ടി വരും എന്ന്
കരുതി ഇരിക്കില്ല
വിശപ്പും ദാഹവും മാറും എന്നും
കരുതി കാണും
പടിക്കല്‍ എത്തിയപ്പോളെക്കും
ഉമ്മരതിരുന്നവര്‍
അകത്തു കയറി പോയി
നേരം പുലര്‍ന്നപ്പോള്‍,കയറി വന്ന കവിതയെ
വീടിലുള്ളവര്‍ "'ഭ്രാന്തി"' എന്ന് വിളിച്ചു
വാക്കും ആയി
മേലില്‍ കാണുകയോ,മിണ്ടുകയോ
ചിരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന്
താക്കീത് ചെയ്തു

തിരിച്ചു പോരുമ്പോള്‍.കവിതയ്ക്ക് കാല്‍ ഇടറി
അക്ഷരങ്ങള്‍ പിഴച്ചു
ഈണവും,താളവും തെറ്റി

വാക്കില്‍ നിന്നു കവിത മരണത്തിലേയ്ക്ക് നടന്നു
എന്നിട്ടും പുനജനിച്ചു
=================================

Comments

പടി കയറും മുമ്പു ഇറക്കി വിട്ടതാണ്
കവിതയെ....രോഷ്നി കവിത വായിച്ചു...

ഇനിയുമുണ്ടാവട്ടെ ഇത്തരം എഴുത്തുകള്‍
നല്ല വരികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു
ആശംസകൾ
മേലില്‍ കാണുകയോ,മിണ്ടുകയോ
ചിരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്


ezhuthukayo cheyyaruth....
Bijoy said…
Dear Blogger,

We are a group of students from cochin who are currently building a web portal on kerala. in which we wish to include a blog roll I found your Blogs interesting so inviting you to join our new venture you could find our site here: http://enchantingkerala.org

the site is currently being constructed and will be finished by 20 of Dec 2009

we wish to include your blog located here


http://roshniswapna.blogspot.com/

we'll also have a feed fetcher which updates the recently updated blogs from among the listed blogs thus generating traffic to your recently posted entries.

If you are interested in listing your site in our blog roll; kindly include a link to our site in your blog in the prescribed format and send us a reply to enchantingkerala.org@gmail.com and we'll add your blog immediately. Ypu can add to our blog if you have more blog pls sent us the link of other blog we will add here

pls use the following format to link to us

KeralaTravel

Write Back To me Over here keralaenchanting@gmail.com

hoping to hear from you soon.

warm regards

Biby Cletus

Popular Posts