മഞ്ഞുരുലയില്‍ ഒരാള്‍

===============

വലിയ

ഒരു മഞ്ഞുരുല

അതിനുള്ളില്‍

ആരെയോ കാത്തു

ഒരാള്‍

തണുത്ഞു,വെറുങ്ങലിച്ചു

നില്ക്കുന്നു

കന്തടങ്ങളില്‍ മഞ്ഞു

ആകാശത്തോളം ആഴത്തില്‍

തുടുത്തു

കാത്തു നില്‍പ്പുണ്ട്‌

ഇമകളില്‍,വാരി വിതറിയ പോലെ

തുടിച്ചു

ഇടറി വീഴാന്‍ ഒരുങ്ങി......................

ഒരുപക്ഷെ അയാള്‍

സ്വപ്നം കാനുകയയിരിക്കാം

ജീവിതം ഒരു തരി ചൂടില്‍ ഉറങ്ങുനതിന്‍ സുഖം

തിലി വെയിലേറ്റു കരുവാളിക്കുന്നതിന്‍ വലിച്ചില്‍

കണ്പീളികള്‍,വേവിനാല്‍

ഇറുക്കി അടച്ചു പോകുന്നതിന്‍ കരച്ചില്‍

മഞ്ഞുരുലയില്‍ ജീവിതം

അടക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്കെ അറിയൂ

ദേഹം മുഴുവന്‍ ആളിപ്പടരുനതിന്‍ സുഖം

===========================

Comments

Popular Posts