വഴിയരികില്‍
=========
ചരിഞ്ഞ വീട്
വാതില്‍പ്പാളികള്‍,മണ്ണിലേക്ക് നോക്കി
തല കുനിച്ചു ചരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു
ഓടുകള്‍
കട്ടിള
ജനല്‍പ്പാളികള്‍
എല്ലാം ചരിഞ്ഞു...ചരിഞ്ഞു....
വാതില്‍ വിരികള്‍
ചരിഞ്ഞു,കാറ്റിനെ സ്വപ്നം കണ്ടു
ഉറങ്ങാതെ ....
വരനുള്ളവരെ കാത്തു
മിണ്ടാതെ നില്ക്കുന്നു
ഇനി
ഭൂമി മുഴുവന്‍
ചരിഞ്ഞ വീടുകലെക്കൊണ്ട് നിറയും
മേല്‍ക്കൂര
മണ്ണിനെ ചുംബിക്കും
മണ്ണിനു കുളിര്‍ കോരും
ചരിഞ്ഞവീടുകള്‍ക്കുള്ളില്‍
ഒന്നു
നിവര്‍ന്നു നില്ക്കാന്‍
ആളുകള്‍
മനസ്സുകള്‍ ആവലാതി പറയും
==================================================

Comments

sabira said…
ഞാൻ വായിച്ചു വളരെ
വിശദമായ്‌ തന്നെ നന്മകൾ നേരുന്നു.

Popular Posts